تاريخ : ۹۱/۰۱/۱۴ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
        

  بازی تفکیک زباله             

 

            
 

 بازی تفکیک زباله

 

  بازی شهر پاکیزه

 

 بازی تفکیک زباله

 

 بازی بازیافت

 

  بازی پاکسازی دریا

               

  *** بازی ها بصورت زیپ شده هستند بعد از دانلود می توانید اجرا کنید و لذت ببرید.

 
     


تاريخ : ۹۳/۱۰/۲۸ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
دانلود 

مطالب آموزشی پایه های اول تاششم ابتداییتاريخ : ۹۳/۱۰/۲۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
 

به نام خداوند رنگین کمان

**قابل توجه همکاران و دانش آموزان پایه سوّم ابتدایی**

نمونه سوالات متن کتاب علوم پایه سوم ابتدایی

********************************************************

درس 1 ( زنگ علوم )

1- مراحل کار پژوهشگر را به ترتیب بنویسید. 1) طرح پرسش 2) جمع آوری اطّلاعات 3) مرتّب کردن اطّلاعات 4) تهیّه ی گزارش

2-اولین مرحله ی کار پژوهشگر برای حلِّ مسایل علمی چیست؟ طرح پرسش

3-پرسش ها باید چگونه باشند؟ 1) هر پرسش باید بتواند ما را به جواب مسأله  نزدیک کند. 2) تعداد پرسش ها باید مناسب باشد.

4-پژوهشگر پس از جمع آوری اطّلاعات چه کاری انجام می دهد؟با یادداشت کردن اطّلاعات به صورت دقیق و منظّم و رسم جد ول های منا سب به آن ها نظم می دهد.

5-دانش آموزان از چه منابعی استفاده کردند؟ دانش آموزان و افراد متخصّص مانند :مربّی بهداشت، پزشک  و متخصّص تغذیه.

6-دانش آموزان  کلاس از چه روشی برای جمع آوری اطّلاعات استفاده کردند؟ پرسش نامه و مصاحبه.

7-از چه منابعی برای جمع آوری اطّلاعات می توان استفاده کرد؟ پرسش نامه – مشاهده –مصاحبه –مراجعه به کتابخانه

درس 2(خوراکی ها)

1-در یک روز چند وعده غذا مصرف می کنیم؟ سه وعده. صبحانه- ناهار- شام.

2- مهم ترین وعده ی غذایی کدام است؟ چرا؟ صبحانه – زیرا پس از آن به مدّت طولانی غذا نمی خوریم و از طرفی برای انجام کارهای روزانه نیز به انرژی زیادی نیاز زیادی نیاز داریم.

3-خوراکی هایی که در طول روز استفاده می کنیم به چند گروه تقسیم می شوند؟ برای هر کدام چند مثال بزنید. به چهار گروه تقسیم می شوند. گروه اوّل :نان ، برنج ، ماکارانی ،سیب زمینی ،آرد ،ذرّت. گروه دوّم :انواع میوه ها و سبزی ها مثل: انگور ، خرما.گروه سوّم:گوشت قرمز،ماهی،تخم مرغ،حبوبات،لبنیّات. گروه چهارم:انواع چربی ها ،کره و روغن های مختلف ، دانه های چرب.

4- استفاده زیاد از----------- و ------------به بدن آسیب می رساند. (شکر و نمک)

5-موادِّ نگهدارنده چه نقشی دارند؟موادِّ نگهدارنده باعث ماندگاری بیش تر موادّ غذایی می شوند و از فاسد شدن آنها جلوگیری می کنند.

6-چند نمونه از خورا کی هایی که موادّ نگهدارنده دارند را نام ببرید.در آبمیوه ها،کنسروها و شیرهای مدّت دار از موادّ نگهدارنده استفاده می شود.

7-گروه گوشت،مرغ و ماهی،تخم مرغ،حبوبات و لبنیات چه نیازهایی از بدن ما را برآورده می کنند؟ این غذاها موادّ لازم را به بدن ما می رسانند و به رشد بدن کمک  می کنند.

8-چند مورد از چربی های خوب را نام ببرید.روغن دانه های ذرّت و آفتاب گردان و روغن میوه ی زیتون.

9-برای محکم کردن دندان ها باید----------- مصرف کرد.(لبنیّات)

10-در هنگام خرید موادّ غذایی باید به -----------آن ها توجّه کرد.(تاریخ مصرف)

11-برای ناهار از کدام گروه موادّ غذایی می توان استفاده کرد؟از چها گروه غذایی برای وعده ی ناهار می توان استفاده کرد.

12- برای شام باید از غذاهای ------------- استفاده کرد.(کم حجم و ساده)

13-چند مورد موادّ خوراکی که از نظر بهداشتی برای بدن مناسب نیست را نام ببرید. پفک – چیپس –لواشک.

 درس 3 (موادّ اطراف ما {1} )

1-ماد چند حالت دارند؟سه حالت –جامد، مایع و گاز.

2-هوا مادّه ای است که حالت ----------دارد.(گاز)

3-هوا مانند صابون و آب ، یک---------است.(مادّه)

4-صابون حالت ------------و آب حالت ----------دارد.(جامد – مایع)

5-به چه موادّی مایع می گویند؟مثال بزنید.به موادّی که به اندازه ی مقدارشان در ظرف پخش می شوند مایع می گویند.مانند :آب و شیر.

6-به چه موادّی گاز می گویند؟دو مادّه بنویسید که حالت آن ها گاز باشد. به موادّی که در همه جای ظرف پخش می شوند گاز می گویند.مانند:هواو بخار آب.

7-فرق بین مایعات و گازها چیست؟ گازها در همه جای ظرفی که در آن قرار می گیرند پخش می شوند .امّا مایعات به اندازه ی مقدارشان در ظرف پخش می شوند.

8-چهار مورد از کاربرد گازها را بنویسید.باد کردن بادکنک- کپسول اکسیژن برای تنفّس  بیماران- تنفّس کردن غوّاصان در زیر دریا و کپسول  آتش نشانی برای خاموش کردن آتش.

10-انسا نها و همه ی گیاهان و جانوران برای زنده ماندن به ----------نیاز دارند.(هوا)

11-ذوب را تعریف کنید.تبدیل یک مادّه از حالت جامد به حالت مایع را ذوب می گویند.

12-برای تبدیل کردن موادّ جامد به مایع،به ------------نیاز داریم.(گرمای کافی)

13-یک آزمایش بنویسید که ذوب شدن مادّه ای را نشان دهد.بستنی یک مادّه ی جامد است که اگر به مقدار کافی گرم شود،به مایع تبدیل می شود یعنی ذوب می شود.

14-انجماد را تعریف کنید. تبدیل یک مادّه از حالت مایع به جامد را انجماد می گویند.

15-یک آزمایش بنویسید که انجماد مواد را نشان دهد.اگر شربت آبلیمو را در فریزر قرار دهیم بعد از گذشت چند ساعت شاهد یخ زدن ان خواهیم بود. این اتّفاق انجماد را نشان میدهد.

16-تبخیر را تعریف کنید.تبدیل یک مادّه از حالت مایع به گاز را تبخیر می گویند.

17-یک ازمایش بنویسید که تبخیر را نشان دهد.بخار شدن آب درون غذا بر اثر حرارت،به این تغییرِ حالت ِمایع به بخار،تبخیر می گویند.

18-دلیل تبخیر آب های روی زمین چیست؟گرمای نور خورشید.

19-آیا مواد همیشه به یک حالت باقی می مانند؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید.خیر – می توان مادّه ی مایعی را با حرارت دادن به گاز تبدیل کرد و یا مادّه ی جامدی را با حرارت دادن به مایع تبدیل کردو....

 

درس 4(موادّ اطراف ما{2} )

1-اگر مقدار یک مایع را با ظرف های مختلف اندازه گیری کنیم،چه نتیجه ای حاصل می شود؟ عددهای مختلفی به دست می آید.

2-برای این که عدد ثابتی برای مقدار یک مایع به دست آوریم چه باید بکنیم؟باید از واحد لیتر برای اندازه گیری مقدار مایعات استفاده کنیم.

3-برای اندازه گیری مقدار مایعات از واحدی به نام -----------استفاده می شود.(لیتر)

4-همه ی اجسام از -------------تشکیل شده اند.(مادّه)

5-جرم را تعریف کنید.مقدار مادّه ی تشکیل دهنده ی یک جسم است.

6-جرم اجسام را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنند؟ ترازو

7-جرم اجسام را با چه واحدهایی بیان می کنند؟ گرم و کیلو گرم .

8-جرم اجسام سبک را با مقیاس -------------- نشان می دهیم.(گرم)

9-آزمایشی بنویسید که نشان دهد با تغییر شکلِ جسم،جرم آن تغییر نمی کند. جرم یک عدد سیب را با ترازو اندازه می گیریم.سپس آن را خَرد کرده ،دوباره جرم آن را با ترازو اندازه می گیریم و مشاهده می کنیم.جرم سیب در هر دو مرحله یکسان است.

10-جرم یک لیوان عسل و یک لیوان آب را به طورِ جداگانه با ترازو مشخّص می کنیم،اندازه ی جرم آن ها متفاوت است.چه نتیجه ای می گیریم؟مایعاتی که مقدار آن ها با هم یکسان است،جرم های متفاوت دارند.

درس 5 (آب مادّه ی با ارزش)

1-چرخه ی آب چیست؟ گرمای خورشید ،.باعث بخارشدن آب دریاها می شود.بخار آب هنگام بالا رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود.اگر ابرها به اندازه ی کافی سرد شوند و ازآنها باران یا برف می بارد.. قسمتی از آب باران و برف درون زمین فرو می رود  و قسمتی به دریا بر می گردد و دوباره تبخیر می شود. به این جریان آب در طبیعت چرخه ی آب می گویند.

2-دریاهای بسیار بزرگ چه نام دارند؟اقیانوس.

3-آب ها جای بیشتری را در روی  زمین  گرفته اند یا خشکی ها؟آب ها.

4-ما و بسیاری از موجودات زنده ی دیگر به -----------نیلز داریم. (آب)

5-از آب چه استفاده هایی می کنیم؟ برای آشامیدن ، شست و شو ، کشاورزی و.....

6-چرا آب دریا ها برای آشامیدن،کشاورزی و شست و شو مناسب نیست؟ چون شور است.

7-باران و برف چگونه به وجود می آیند؟ اگر ابرها به اندازه ی کافی سرد شوند از آن ها باران یا برف می بارد.

8-آب شیرین به چه صورت هایی وجود دارند؟به صورت برف،دریاچه، رود و آب زیر زمینی.

9-مقدار آب های شیرین و آب های شور روی کره ی زمین را با هم مقایسه کنید.مقدار آب های شیرین خیلی کم تر از آب های شور است.

10-آیا همیشه بخار آب در هوا وجود دارد؟ بله

11-از ------------ابر درست می شود.(بخار آب)

12-ابرها چگونه حرکت می کنند؟ توسط باد.

13-مادّه ای را نام ببرید که در طبیعت به سه صورت دیده می شود. آب  ،که در حالت جامد به صورت یخ و در حالت گاز به صورت بخار است.

14-در زندگی ذوب شدن چه موادّی را مشاهده کرده اید؟ بستنی- برف ها – یخ.

درس6 (زندگی ما و آب)

1-آیا آب در همه ی خاک ها به یک اندازه فرو می رود؟ خیر .

2-چرا آب، همه جا در زمین فرو نمی رود؟زیرا جنس خاک در زمین های مختلف با هم فرق می کند و مقدار آبی که در زمین فرو می رود به جنس خاک بستگی دارد.

3-آب های زیرزمینی چگونه تشکیل می شوند؟مقداری از آب باران و برف در زمین فرو می رود.وقتی این آب به سنگ ها یا خاک رس برسد در همانجا جمع می شود، این آب ها را آب های زیرزمینی می نامند.

4-در بیشتر استانها ی ایران مردم برای مصارف خانگی یا کارهای کشاورزی،از آب -------------- و ------------- استفاده می کنند. (چشمه – قنات )

5-چرا نباید بیش از اندازه از آب های زیر زمینی استفاده کرد؟ زیرا این کار باعث خشک شدن بیشترر چاه ها و یا کم شدن آب آنها می شود.

6-رود چگونه به وجود می آید؟آبی که از باران و ذوب شدن برف ها به وجود می آید،در سرازیری ها به راه می افتد و ابتدا جوی های کوچک و سپس رودها به وجود می آورد.

7-همه ی رودها از آب شدن -----------تشکیل می شود.(برف کوه ها)

8-رود بزرگ از متصل شدن -------- و ---------- به وجود می آید.(نهرها – جوی های کوچک)

9-آب لوله کشی خانه ها چگونه تهیه و قابل آشامیدن می شود؟ آب رودها را در پشت سد یا استخرهای بزرگ جمع می کنند و بعد آن را به تصفیه خانه می فرستند. سپس آب سالم و پاکیزه، به وسیله ی لوله به شهرها و روستاها فرستاده می شود.

10-در تصفیه خانه چه کاری انجام می شود؟گِل و لایِ موجود در آب را می گیرند و به آن موادّ میکروب کش اضافه می کنند.

درس 7 (نور و مشاهده ی اجسام )

1-برای دیدن اجسام........... لازم است. (نور)

2-منبع نور چیست؟ جسمی است که نور تولید می کند.

3-چرا عقربه ها و اعداد بعضی از ساعت ها در هنگام تاریکی شب قابل دیدن هستند؟زیرا از موادّی ساخته شده اند که در تاریکی از خود نور تولید می کنند.

4-چند منبع نور را نام ببرید. شمع- لامپ – کرم شب تاب و خورشید.

5-بازتابش نور را تعریف کنید. وقتی نور خورشید یا چراغ قوه به آینه میتابد،از آن برمی گردد.به این پدیده بازتابش نور گفته می شود.

6-چه اجسامی می شناسید که می توانند مثل آینه نور را بازتاب می دهند؟ سطح آب صاف و زلال ،سینی برّاق ، قاشق استیل و شیشه.

7-اگر نور به سطح صاف و صیقلی برخورد کند به طور ............. بازتابش می کند.(منظّم)

8-وقتی نور به سطح  ناصاف و غیر صیقلی برخورد کند،به طور .................بازتابش می کند.(نامنظّم)

9-یک نمونه سطح صاف و صیقلی و یک نمونه سطح ناصاف و غیر صیقلی  نام ببرید. سطح صاف و صیقلی مثل آینه و سطح ناصاف و غیر صیقلی مثل کاغذ آلومینیمِ چروک.

10-هر چیزی که بتواند نور را به طور منظّم بازتاب دهد،مانند...........عمل می کند.(آینه)

11-آینه های معمولی را چه می نامند؟ آینه ی تخت.

12-انواع آینه ها را نام ببرید.آینه های معمولی،آینه های فرورفته و آینه های برآمده.

13-چند نمونه از کاربردهای آینه را نام ببرید. آینه ی دندانپزشکی ، آینه هایی که در پیچ جاده ها وجود دارند،آینه های جلوی خودروها،آینه هایی  که در معماری و تزیین سطح دیوارها استفاده می شوند.

14-ما چگونه اجسام را می بینیم؟ وقتی نور از منبع نور به جسم می تابد و بازتاب آن وارد چشم می شود،ما می توانیم اجسام را ببینیم.

15- شرایط لازم برای دیدن اجسام را بنویسید. 1) نور وجود داشته باشد. 2)مانعی بین جسم و نور وجود نداشته باشد(نور به جسم  برخورد کند) 3- نور پس از برخورد به جسم ،به چشم ما برسد.

16-زیردریایی ها برای دیدن اجسامی که در سطح آب قرار دارند از...............استفاده می کنند.( زیر دریایی)

17-چشم زیر دریایی از چه چیزهایی ساخته می شود؟ از دو آینه ی موازی که به طور سر و ته مقابل هم قرار گرفته اند، ساخته می شود.

درس 8 (جستجو کنیم و بسازیم)

1-برای جلوگیری از نشتی آب در لوله های انتقال آب از چه ابزار و وسایلی می توان استفاده کرد؟چسب ،واشر، نوار تفلون و..

2-روش های جلوگیری از نشتی آب را بنویسید.1)بستن محل نشتی به کمک نوار تفلون. 2)استفاده از چسب در محل نشتی آب.3)استفاده از واشر در محل اتصالات لوله های آب. 4)بریدن شیلنگ از محل نشتی و اتصال دو قسمت بریده شده با استفاده از رابط پلاستیکی یا فلزی.5)استفاده از یک نی یا لوله ی سِرُم برای جلوگیری از نشتی بطری و بستن انتهای آن.

3-از نشتی آب چه استفاده هایی می توان کرد؟آبیاری قطره ای گیاهان،پر کردن ظرف آب خوری پرندگان ،هدایت آب نشت شده به وسیله ی لوله ی سِرُم به ظرف دیگر و استفاده از آن در مصارف دیگر.

4-هنگام ساخت وسایلی برای جلوگیری از نشتی آب چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟ هنگام استفاده از ابزار تیز مثل قیچی یا اَرّه مواظب سلامتی خود و دیگران اطرافیان باشیم. از تعمیر لوله های متّصل به آب گرمکَن،پکیج و انواع کولرها  خودداری کنیم.

درس 9 (نیرو ، همه جا{1})

1-   چگونه می توانیم جسمی را به حرکت در آوریم؟ با هُل دادن و کشیدن.

2-   نیرو به چه صورتهایی می تواند باشد؟ به صورت کشیدن- به صورت هُل دادن – هم به صورت کشیدن و هم به صورت هُل دادن.

3-   در انجام همه ی کارها ........... به کار می رود.(نیرو)

4-   وقتی سنگ بزرگی را هُل می دهیم و حرکت نمی کند آیا به آن نیرو وارد کرده ایم؟ بله- وقتی جسمی  را هُل می دهیم به آن نیرو وارد می کنیم.

5-   در بازی طناب کِشی کدام گروه برنده می شود؟ گروهی برنده می شود که نیروی بیشتری به طناب وارد می کند.

6-   نیرویی که دروازبان هنگامِ گرفتنِ توپ به آن وارد می کند ، چه اثری بر توپ دارد؟ سبب توقُّفِ حرکتِ توپ می شود.

7-   نیرویی که هنگامِ خمیر بازی به آن وارد می کنیم، باعثِ............آن می شود.(تغییر شکل)

8-   آیا وقتی یک پَر را فوت می کنیم به آن نیرو وارد کرده ایم؟ بله.

9-   اثرهای نیرو بر اجسام را بنویسید.الف)به حرکت در آوردن اجسامِ ساکن. ب)متوقّف کردن اجسام در حالِ حرکت . ج) تغییر جهتِ حرکتِ اجسام .د) تغییر شکلِ اجسام.

درس 10(نیرو همه جا {2} )

1-اگر دو آهن ربا نزدیک هم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟ به هم نیرو وارد می کند.

2-اگر دو سر مثل هم آهن ربا ها را به هم نزدیک کنیم ، هم دیگر را......................؟(دفع می کنند)

3-اگر دو سرِ مخالفِ آهن رباها را به هم نزدیک کنیم، همدیگر را .................(جذب می کنند)

4-دو ................می توانند بدونِ تماس ،همدیگر را جذب یا دفع کنند.(آهن ربا)

5-آیا دو جسم می توانند بدونِ تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد کنند؟ مثال بزنید. بله – نیرویی که دو آهن ربا  به یکدیگر وارد می کنند و نیرویی که کُره ی زمین به اجسام وارد می کند، هر دو بدونِ تماس اجسام صورت می گیرند.

6-نیروی کِششِ زمین چیست؟ کُره ی زمین به همه چیز نیرو وارد می کند و آنها را به سمتِ خود می کِشَد. به این نیرو ، کِشِش ِ زمین می گویند.

7- نیروی کِشِشِ زمین در چه کارهایی به ما کمک می کند؟ ریختنِ آب در لیوان ، سرازیر شدنِ آب را از کوه ، فرو اُفتادن قطرات باران به زمین.

8-نیروی کِشِشِ زمین اجسام را به سمت ...................می کشد. (پایین)

9-آیا نیرویی کُره ی زمین بر اجسام مختلف وارد می کند، یکسان است؟ خیر.

10-هر چه جِرمِ جسم بیشتر باشد،زمینِ آن را با نیروی ...................به طرف خود می کشد.(بیشتری)

11-اگر یک طرف فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم، مقدار کشیدگی فنر چه نیرویی را نشان می دهد؟نیروی کِشِشِ زمین.

12-هر چه جسم سنگین تر باشد، نیروی لازم برای بلند کردن آن .................است.(بیشتر)

13-به کمک چه وسیله ای می توان اجسام سنگین را جا به جا کرد؟به کمک اهرم.

14-اهرم چیست؟میله یا وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسم را بلند یا جا به جا می کنیم، اهرم نام دارد.

15-چند نمونه از اهرم ها را نام ببرید.قیچی- اَلاکُلَنگ – ترازوی دو کفه.

درس 11(بکارید و ببینید)

1-چه چیزی گیاه را در خاک نگاه می دارد؟ ریشه.

2-ریشه ی گیاهان به چند گروه تقسیم می شوند؟آن ها را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید. دو گروه. ریشه های راست مانند ریشه ی گیاه لوبیا و ریشه های افشان مانند ریشه ی گندم.

3-چند نمونه از ریشه های خوراکیرا نام ببرید.هویج،چغندر و تربچه.

4-انواع برگ ها را نام ببرید. برگ های دراز و باریک ،برگ های سوزنی شکل و برگ های پهن.

5-انواع ساقه ها  را بنویسید و برای هر کدام یک مثال بزنید.بعضی ساقه ها کلفت و چوبی اند مانند ساقه ی درختان و بعضی از ساقه ها نازک اند. مانند:ساقه ی گیاه ِ لوبیا.

6-از رشد ..........گیاه به وجود می آید.(دانه ها)

7-ریشه ی گیاه هویج از چه نوعی است؟ریشه ی راست.

8-دانه ها به چند گروه تقسیم می شوند؟آن ها  را  نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید. دو گروه- دانه های یک قسمتی مانند دانه ی ذرّت و دانه های دو قسمتی .مانند: دانه ی آفتابگردان.

9-برگ گیاه ذرّت و لوبیا از چه نوعی هستند؟ برگ گیاه ذرّت باریک و برگ گیاه لوبیا پهن است.

10-گیاهان مخروط دار را تعریف کنید و مثال بزنید. بعضی از گیاهان مثل درخت کاج به جای میوه و گل ، قسمت هایی به نام مخروط دارند.به این گیاهان مخروط دار  گفته می شود.

11-برگ درخت کاج از چه نوعی است؟ از نوع  برگ های سوزنی.

درس 12 (هر کدام جای خود{1} )

1-جانوران معمولاً چه جاهایی زندگی می کنند؟ جایی که بتوانند نیازهایشان را به خوبی برطرف کنند.

2-ما به کمک ............نفس می کشیم. (شُش هایمان)

3-غوّاص ها برای تنفّس از چه وسیله ای استفاده می کنند؟ از کپسول هوا.

4-آیا در آبی که مصرف می کنیم هوا وجود دارد؟ بله.

5-ماهی ها به جای شُش،............. دارد.(آبشش)

6-ماهی ها چگونه تنفّس می کنند؟ از هواد درون آب.

7-ماهی ها  در چه جاهایی می توانند زندگی کنند؟در رودخانه ها، دریاها، اقیانوس ها و حتّی یک تُنگ کوچک آب.

8-بدن اغلب ماهی ها را ............ پوشانده است.(پولک)

9-وجود پولک روی بدن ماهی چه فایده ای دارد؟از بدن ماهی محافظت می کند.

10-ماهی ها با............ در آب شنا می کنند.(باله هایشان)

11-...............ماهی،باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند.(دُم)

12-چرا بدن ماهی لغزنده است؟برای اینکه راحت تر حرکت کند.

13-ایا ماهی ها در تمام مراحل زندگی شان در آب هستند؟بله-بچه ماهی ها درون آب از تخم خارج می شوند و در آب رشد می کنند و بزرگ می شوند.

14-ماهی ها چه ویژگی هایی دارند؟ ماهی ها باله دارند،با آبشُش تنفُّس می کنند،تخم می گذارند و بدنشان از پولک پوشیده شده است.

15-قورباغه در کجا رشد می کند؟ تخم قورباغه در آب به بچّه قورباغه تبدیل می شود و بچّه قورباغه در آب رشد می کند.

16-ماهی بالی،چه نوع ماهی است و در کجا ززندگی می کند؟این نوع ماهی، در سواحل جنوبی کشورمان زندگی می کند،این ماهی ندگی می کند؟این نوع ماهی، در سواحل جنوبی کشورمان زندگی می کند،این ماهی می تواند با باله های بزرگ خود از آب بیرون بیایند و مدّتی در هوا بپرد.

17-وقتی بچّه قورباغه ها بزرگ شدند چه تغییری  می کنند؟باله ها و آبشُش ها و دُمشان از بین می رود و به جای آنها در بدنشان شُش و دست و پا به وجود می آید.

18-نمونه هایی از دوزیستان را نام ببرید.سمندر، وزغ و قورباغه.

19-قورباغه در کجا زندگی می کند؟ قورباغه در مراحل رشد در آب زندگی می کند امّا وقتی بزرگ شد و بدنش تغییر کرد(می کنند؟قورباغه در مراحل رشد در آب زندگی می کند امّا وقتی بزرگ شد و بدنش تغییر کرد(می کنند؟قورباغه در مراحل رشد در آب زندگی می کند امّا وقتی بزرگ شد و بدنش تغییر کرد(می کنند؟قورباغه در مراحل رشد در آب زندگی می کند امّا وقتی بزرگ شد و بدنش تغییر کرد(به جای باله،آبشُش و دُم ،شُش و دست و پا به وجود می آید.)می تواند روی خشکی کنار برکه ی آب زندگی کند.

20-دوزیستان معمولاً در چه جاهایی زندگی می کنند؟چرا؟در جاهای مرطوب- برای این که پوست بدنشان همیشه مرطوب باشد.

درس 13 (هر کدام جای خود{2} )

جانوران مهره دار به چند گروه طبقه بندی می شوند؟ آنها را نام ببرید.پنج گروه؛ ماهی ها- دوزیستان – خزندگان – پرندگان و پستانداران.

2-مار و مارمولک جزء کدام گروه از مهره داران هستند و چگونه حرکت می کنند؟خزندگان – مار دست و پا ندارد و رود زمین می خزد امّا مارمولک دست و پای کوتاهی دارد و هنگام حرکت،شکمش روی زمین کشیده می شود.

3-پوشش بدن خزندگان چیست؟روی بدن آنها را پولک های سختی پوشانده است.

4-خزندگان و پرندگان چگونه تنفُّس می کنند؟ با شُش.

5- مارها و پرندگان چگونه تخم هایشان را نگه می دارند؟ پرندگان معمولاً روی تخم هایشان می خوابند و برخی مارها دورِ تخم هایشان حلقه می زنند.

6-سخنی از رسول خدا(ص)درباره ی آزار ترساندن به حیوانات بنویسید.کسی که گنجشک یا پرنده ای دیگر را به نا حق بکشد،در روز قیامت مورد باز خواست قرار می گیرد.

7-پستانداران چه ویژگی هایی دارند؟ بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است، با شُش تنفُّس می کنند، بچه می زایند و به آنها شیر می دهند.

8-چند نمونه از پستانداران را نام ببرید.روباه – خرگوش – خرس – سنجاب – شیر – گربه – گاو – گوسفند – بُز و شتر.

9-بدن پرندگان و پستانداران از چه چیزی پوشیده شده است؟ بدن پرندگان از پَر و بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است.

10-چرا ماهی ها را مهره دار می نامند؟ چون ماهی ها در پشت خود تعدادی مهره دارند که پشت سرهم قرار گرفته اند و ستون مهره را تشکیل داده اند.

11-خفّاش جزء کدام گروه از مهره داران است و چگونه  حرکت می کند؟ پستانداران – به وسیله ی بالهایش پرواز می کند.

12-وال جزء کدام گروه از مهره داران است و در کجا زندگی می کند؟ پستانداران –در آب.

13-لاک پشت دریایی چگونه تنفُّس می کند؟ با شُش.

14-کدام یک از این جانوران تخم می گذارند و کدامیک بچّه می زایند؟" مار- خفّاش – عقاب – قورباغه و فُک "؟

مار، عقاب و قورباغه تخم می گذارند و خفّاش و فُک بچه می زایند.

15-کدام یک از این جانوران با شُش و کدام یک با آبشُش تنفُّس می کنند؟" شترمرغ – وال – بچه قورباغه – مار و ماهی"؟ شتر مرغ ، وال و مار با شُش تنفُّس می کنند و بچه قورباغه و ماهی با آبشُش می کنند.

درس 14 (از گذشته تا آینده)

1-در زمانهای قدیم برای نگهداری موادِّ غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آنها از چه روش هایی استفاده می کردند؟ بعضی از موادِّ غذایی را داخل نمک یا آب  نمک قرار می دادند و یا آنها را خشک می کردند، گوشت را در سبدهای توری در جاهای سایه آویزان می کردند تا خُنَک بماند و فاسد نشود.

2-برخی از روش های نگهداری موادِّ غذایی را بنویسید. خُنَک کردن – خشک کردن – پختن و استفاده از نمک.

3-تفاوت خشک کردن نان و سبزیجات به روش سنّتی  و صنعتی را بنویسید.برای خشک کردن نان و سبزی به صورت سنّتی از گرمای خورشید استفاده می کردند،امّا در روش صنعتی این کار با استفاده از دستگاه انجام می شود.

4-راه های خُنک کردن موادِّ غذایی را از گذشته تا حال بنویسید. در گذشته موادِّ غذایی را در جاهای خُنک و سایه و یا کنار یخ قرار می دادند ،ولی امروزه از یخچال و فریزر استفاده می کنند.

 

" ومن الله التوفیق "

 

 نویسنده : افسانه جوانشیرتاريخ : ۹۳/۰۹/۱۸ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
تاريخ : ۹۳/۰۹/۱۷ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
در این بازی باید مایعی که حجم بیشتری دارد  را انتخاب کنی.تاريخ : ۹۳/۰۹/۱۷ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

برای انجام بازی روی تصاویر کلیک کنید

 

 

منبع : وبلاگ فقط مدرسهتاريخ : ۹۳/۰۹/۱۷ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
فیلم طریقه تشکیل منابع آب های زیر زمینیتاريخ : ۹۳/۰۹/۱۷ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

برای دانلود روی تصویر کلیک کنید .

 

شکوفه های زندگیتاريخ : ۹۳/۰۸/۲۸ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

امروز خیلی خیلی خیلی از دست بعضی از بچه ها

سر کلاس ناراحت و بی تحمل شدم !!!!!!!!!

همکارم خوبم گفت : جون خودت را برای این ها نذار سکته می کنی !

موقع رسیدن به خانه دیدم پوست سرم قرمز شده و سردرد و... ؟؟؟؟


مدرسه مهد کودک نیست !

معلم سنگ نیست !!!

حتی سنگ هم تحمل محدودی دارد!!!!!!

کتاب نیاوردم !!!

مداد رنگی ندارم از دیگران بگیرم !!!

ورق ندارم که بنویسم !!!

تکلیفم را ناقص نوشتم !!!

رفتار نابهنجار فراوان !!!

صحبت بیجا !!!

مزاحمت برای دیگران !!!

جیغ بی جا کشیدن !!!

خوراکی خوردن !!! مثل رستوران !!!

 تقاضای تکرار درس های قبلی و باز هم دقت نکردن!!!

نمی دانم خانه خاله جان می آیند ؟؟؟

یا مدرسه ؟؟؟؟؟؟؟


و گفتم از روز شنبه فیلم از رفتارتان می گیرم

و به والدینتان نشان می دهم

همان شیطان کوچولو گفت : اگر دروغی نباشه !!!!!!!!!!!!!!تاريخ : ۹۳/۰۸/۱۹ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

            با تشکر از آقای رحمان نژاد  تاريخ : ۹۳/۰۸/۰۵ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

اذان

 

آیا می‌دانید اذان برای اولین بار توسط چه کسی گفته شد؟

اولین اذان را جبرئیل (ع)  در روی زمین گفته است؛ زیرا او برای اجرای این مأموریت در حالی بر زمین فرود آمد که سر مبارک رسول خدا (ص) بر بالین امیرمؤمنان (ع) بود، و در همان حال اذان و اقامه را گفت. رسول خدا (ص) به امیرمؤمنان فرمود: آیا آن چه جبرئیل گفت شنیدی؟ گفت: بلی، فرمود: آیا حفظ کردی؟ گفت: بلی، فرمود: پس برو و بلال را فرا بخوان و اذان و اقامه را به او یاد بده.(#)

(اگر زیر تصویر ، روی نوشته ی قرمز «اینجا کلیک»، کلیک کنید لینک دانلود برایتان باز خواهد شد.)

    برای دریافت فایل اینجاکلیک کنید.

اذان از نظر لغوی به معنی «آگاهی دادن»، «آگاهانیدن» و «خبر به گوش رساندن» است. در دین اسلام، ندایی است برای اعلام وقت نماز با الفاظ مخصوص در عربستان پیش از اسلام به ندا دادن و جمع کردن مردم برای خبرها و کارهای مهم، اذان گفته می‌شده‌است. نمازهای روزانهٔ مسلمانان در ساعات مشخصی ادا می‌شوند که به این زمان‌ها اوقات شرعی می‌گویند. از آنجا که به یاد داشتن زمان دقیق داخل شدن به وقت نماز کار آسانی نیست، در محله‌ها و شهرهای مختلف گفتن اذان با صدای بلند در مسجدها رواج داشته و دارد. اذان را مؤذن در جایی بلند مانند گلدسته‌ی مسجد می‌خواند. خواندن اذان واجب نیست اما مستحب  است که پیش از شروع هر نماز، ابتدا اذان و سپس اقامه خوانده شود. در صدر اسلام، پیامبر اسلام در چندین مورد برای اعلام خبر (مانند فراخوانی برای جنگ بدر) از اذان استفاده کرده‌است. تاريخ : ۹۳/۰۸/۰۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

والدين گرامي سلام!

 

در اين مدتي كه با دانش آموزانم كار مي كنم، متوجه شدم بعضي از آن ها

 

در به دست گرفتن مداد مشكل دارند ؛ به همين خاطر تصميم گرفتم

 

بازي هايي براي تقويت ماهيچه هاي دست بچه ها پيدا كنم تا در

 

منزل  تمرين نمايند.

 ادامه مطلب
تاريخ : ۹۳/۰۸/۰۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

 

 دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعداد غلط هایی که مرتکب می شوند ، نمرات کمتری دریافت می کنند . معمولاً معلمان و والدین برای تقویت دیکته ی آنان به راه های مختلفی از جمله :

1- به کودک پند و اندرز می دهند و از آنان کوشش بیشتری را طلب می کنند.  2- کودک را تحقیر، سرزنش و موءاخذه می کنند. 3- به سرزنش و انتقاد از معلم می پردازند . 4- هر کدام از والدین ، والد یا عضو دیگری از خانواده را مقصّر می شمارند . 5-  میزان تکالیف خانه و مدرسه را که به نوعی به درس دیکته مربوط می شود ، افزایش می دهند.  6- از کودک می خواهند شکل صحیح کلماتی را که در نوشتن آن مرتکب اشتباه شده است ، بارها بنویسد .  7-  از دانش آموزان می خواهند یک جمله بنویسد، که در آن ، شکل صحیح کلمه ای که در دیکته غلط نوشته است ، به کار رود . 8- از وی می خواهند تا واژه ی درست مورد نظر را ، یا فقط حرفی از آن را که قبلاً غلط نوشته شده است ، با رنگ قرمز ، یا مشخص دیگری چند بار بنویسد تا در ذهنش پایدار بماند .

واقعیت این است که انواع اشتباهاتی که کودک مرتکب می شود از یک نوع و یک سنخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه ی آن اشتباهات را از بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت .

برای دست یابی به یک روش ساده و امیدوار کننده ، بهتر است ابتدا با اجرای آزمون هوشی ، ازطبیعی بودن هوش کودک اطمینان حاصل نماییم . اگر کودک در سایر درس ها و فعالیت هایش مثل سایر کودکان معمولی باشد ، به اجرای آزمون هوش نیاز نداریم . بعد از اطمینان از عادی بودن هوش دانش آموز باید اشتباهات دیکته های متعدّد دانش آموز را از روی دفتر وی یادداشت کنیم . بعد با توجه به نوع اشتباه راه حل مناسب را اتخاذ کنیم . تاريخ : ۹۳/۰۸/۰۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

 

آموزش ساعت دربعدازظهر با بازی شلیک فضایی

 

آموزش ساعت در بعداز ظهر با بازی کارتی

 

آموزش ساعت دربعدازظهر با بازی گلوله برفی

 تاريخ : ۹۳/۰۸/۰۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

 گسترده زیر را می‌توان با تا کردن به یک مکعب تبدیل کرد. آیا می‌توانید آن را مجسم کنید؟ سعی کنید در ذهن خود تجسم نمائید که چگونه این اتفاق می‌افتد.

 

 

گسترده مکعب

 

 تاريخ : ۹۳/۰۷/۲۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |

تقدیم به همه ی شما خوبان

تبلیغات

 
تاريخ : ۹۳/۰۷/۲۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
شیوه زندگی سالم

-         شیوه زندگی مردم عامل مؤثر مهمی در سلامت جسمی ، روانی ( عاطفی ، روانی ، روحی ) – اجتماعی و تندرستی آنان است.
برای تغذیه سالم سه کلمه را باید به خاطر سپرد
ترتیب: یعنی از مواد موجود در پایین هرم تغذیه باید بیشتر مصرف کرد. پس غذای اصلی باید شامل نان، برنج، ماکارونی، میوه و سبزی باشد و قند و چربی کمتر از همه مصرف شود .
تنوع: یعنی از همه مواد موجود در هرم تغذیه باید مصرف شود و غذا متنوع باشد و هیچ یک از طبقات هرم حذف نشود .
تناسب: یعنی تغذیه باید با سن و شرایط جسمی و فعالیت بدنی فرد متناسب باشد. مثلا زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان، انرژی و پروتئین بیشتری نیاز دارند و مجازند از قندها و چربی ها و گوشت و حبوبات بیشتری در رژیم روزانه خود استفاده کنند .
هشت نکته برای خوب خوردن
1- وعدهای غذایی را بر پایه مواد غذایی نشاسته ای ( گروه نان و غلات) تنظیم نماییم.
2-مقادیر زیادی میوه و سبزیجات مصرف نماییم.lettuce animated gif
3- ماهی بیشتری در هفته مصرف نمایید.از انواع ماهی های غنی از امگا- 3 بیشتر استفاده نماییم.

4- مصرف اسیدهای چرب اشباع و قند و شکر را کاهش دهیم.

5- سعی کنیم نمک کمتری مصرف نماییم ولی همان مقدار را هم از نمک ید دار استفاده نماییم.
6- فعال باشیم و سعی کنید وزن مطلوب داشته باشیم.
7- آب زیاد بنوشیم.


تاريخ : ۹۳/۰۷/۲۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
تاريخ : ۹۳/۰۷/۲۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
ضرب المثل

 

دانش‌آموزان عزیز چند روز پیش در کتاب فارسی‌مان با ضرب المثل‌هایی آشنا شده‌ایم و حتما می دانید که :

مثل ،‌سخن كوتاه و مشهوري است كه به قصه اي عبرت آميز يا گفتاري نكته آموز اشاره مي كند و جاي توضيح بيشتر را مي گيرد .

در این پست می‌خواهم همراه با بازی شما را با کلی ضرب المثل دیگر آشنا کنم از هر کدام که خوشتان آمد در دفترتان بنویسید  تا در کلاس برای دوستانتان بخوانید و توضیح دهید چطور شد که این ضرب المثل شکل گرفت؟!!

با کلیک روی هر کدام از نوشته‌های زیر وارد بازی می‌شوید.

 

ضرب المثل و بازی 

ضرب المثل و بازی 

ضرب المثل و بازی 

ضرب المثل و بازی 

ضرب المثل و بازی 

ضرب المثل و بازی 

ضرب المثل و بازی 

با تشکر از وبلاگ بابا نان داد گشتیتاريخ : ۹۳/۰۷/۲۳ | | نویسنده : زهرا قاسمی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.